Meaning of Life

Meaning of Life on poeettinen lyhytelokuva onnen etsinnästä. Elokuva kertoo siitä mitä onni ja hyvä elämä merkitsevät megapolin asukkaille. Onko ”amerikkalainen unelma” yhteinen ja onko sen toteuttaminen kaikille mahdollista? MEANING OF LIFE on kuvattu mustavalkoiselle S16 mm filmille ”Mies ja elokuva kamera” hengessä, New Yorkin Queensissa.

Meaning of Life on kuvattu kokonaan silloisen kotimme naapurustossa, Queensin Astoriassa. New Yorkissa ja erityisesti Queensissa minua kiehtoi yksi kaikkia ihmisiä yhdistävä tekijä. Lähes kaikki Queensin asukkaat ovat ensimmäisen tai toisen polven siirtolaisia, jotka ovat tulleet ympäri maailmaa, eri kulttuureista ja uskontoryhmistä. Heitä kaikkia yhdistää se, että he ovat tulleet Amerikkaan etsimään onneaan ja parempaa elämää, omaa “amerikkalaista unelmaansa”. Ehkä juuri sen vuoksi naapurustomme asukkaat olivat niin valmiita ja halukkaita pohtimaan oman elämänsä tarkoitusta. He saivat minut oivaltamaan, kuinka samanlaisia me ihmiset lopulta olemme, kuinka samankaltaisia meidän perimmäiset tarpeemme ja toiveemme ovatkaan… Visa Koiso-Kanttila

Meaning of life is a poetic short film about seeking happiness. The film gives us insight as to what happiness and good life mean for the habitants of Queens, New York City. Do they share the idea of  “American Dream” and is it possible for everyone to achieve this? Meaning of life is filmed on black-and-white film, inspired by the “Man With a Movie Camera”.

Queens, New York is probably one of the most multicultural places: there are more than hundred nationalities and more than 120 different languages. The majority of the population in Queens are first or second generation of immigrants. They have arrived to USA with many different reasons but they all have the same goal: finding happiness and better life.

Meaning of life a film by Visa Koiso-Kanttila, Guerilla Films 2008, 11 min.
directing, cinematography, editing VISA KOISO-KANTTILA
interviews and production sound IIRIS HÄRMÄ
sound design and music JANNE LAINE
graphic design MARKO MÄKINEN
with the support of AVEK -The Promotion Centre for Audio-Visual Culture In Finland, ULLA SIMONEN
in co-operation with YLE TEEMA, OUTI SAARIKOSKI
executive producer IIRIS HÄRMÄ,