Isältä pojalle

ISÄLTÄ POJALLE on elokuva lapsuudesta ja isyydestä. Elokuva kertoo isien ja poikien suhteista ja sukupolvien välisestä kuilusta yhden suvun kautta; elokuvan päähenkilöt edustavat neljää miespolvea.

ISÄLTÄ POJALLE käsittelee subjektiivisten muistojen ja todellisuuden välistä ristiriitaa sekä kasvatusmetodien periytymistä. Keskeisiä kysymyksiä ovat vallankäyttö sekä arvojen ja tapojen siirtäminen sukupolvelta toiselle. Kuinka paljon toistamme isiltä opittuja käytösmalleja, ovatko isiemme arvot käyttökelpoisia nykymaailmassa, pystymmekö muuttumaan ja onko meillä voimia katkaista tätä ketjua? Vaikka elokuvan aihe on vakava, siihen sisältyy myös mustaa huumoria.

ISÄLTÄ POJALLE kertoo isien ja poikien välisistä suhteista yhden suvun kautta; dokumentin päähenkilöt edustavat neljää miespolvea. Elokuva rakentuu useista eri aikatasoista: nykyhetkestä sekä historiasta, joka tulee esiin haastatteluiden ja vanhan kuva-arkistomateriaalin kautta. Menneisyydestä kertovien haastattelujen ja ohjaajan oman psykoterapiamateriaalin rinnalla elokuvassa kulkee tästä päivästä kertova dokumenttimateriaali. ISÄLTÄ POJALLE edustaa nk. henkilökohtaista dokumenttielokuvaa.

Motiivi
Henkilökohtaisena motiivina tämän elokuvan tekemiselle on ollut ymmärrys ja anteeksianto. ISÄLTÄ POJALLE kertoo isäni ja minun välisestä suhteesta, meidän kohtaamisestamme tai sen mahdottomuudesta. Elokuvan käsittelemät teemat ovat universaaleja ja ne pätevät kaikissa kulttuureissa. Olenko minä hyvä isä, millainen on hyvä isä ja miten sellaiseksi voi tulla? Elokuvaa varten kuvattiin myös minun ja poikani Aaron yhdessäoloa ja siinä tuodaan esiin niitä ristiriitoja, joita liittyy (minun) isyyteen.

Miesten kulttuurista
Viime vuosisadalla käydyt kolme sotaa ovat vaikuttaneet suomalaisten miesten kasvatukseen ja identiteettiin olennaisella tavalla ja näiden sotien seuraukset vaikuttavat meihin yhä edelleen. Perinteinen suomalaismiehen malli perustuu paljolti voiman, kovuuden ja kurinalaisuuden ihannointiin. Uskon, että tämä arvomaailma heijastuu pitkälti myös poikien kasvatukseen. Fyysinen rohkeus ja suorituskyky ovat määränneet poikien arvon isien silmissä. Tunteiden, erityisesti surun ja kiintymyksen osoitus on nähty heikkoutena. Yksi elokuvan kantavista teemoista on miehen ja pojan herkkyys, sen säilyttäminen ja tukahduttaminen.

”Risto Jarva-palkinnon voittaja Tampereen elokuvajuhlilla 2004. Koskettava ja henkilökohtainen dokumenttielokuva miesten välisestä vaikeasta maailmasta. Jokaisen naisen nähtävä! Jotta nainen ymmärtäisi miestä on naisen tunnettava miehen mytologia ja suhde omaan isäänsä ja isiensä perintöön.”
Juha Elomäki, Tampere Niagara

”Sukupolvi dokumentaarina ISÄLTÄ POJALLE on merkkiteos, joka koskettaa hyvin syvältä. Se on sekä taiteellinen voitto, että terapeuttinen kokemus.”
Reijo Noukka, AAMULEHTI

”Isältä pojalle on koskettava ja kunnianhimoinen elokuva.”
Tarmo Poussu, ILTA-SANOMAT

”Kerrankin joku puhuu siitä, mistä kolmekymppiset jätkät kahdennentoista oluen jälkeen. Sitä, kuinka isien kanssa on niin vaikeaa olla luonnollisesti, Jokin siinä sukupolvien välissä hiertää.”
Ylioppilaslehti

**** ” – Hypnoottisen kiinnostava, harvinaisen mieleenpainuva dokumentti, joka tekee sen mitä alussa lupaa.”
Olli Kangassalo, ILTALEHTI

Father to Son

FATHER TO SON is a documentary film about childhood and fatherhood. The film examines the painful relationship between fathers and sons through one family. Four generations of men are featured in the film.

FATHER TO SON deals with the conflict between generations and their subjective memories, and the way different methods of raising children pass from one generation to the next. How often and to what extent do we repeat the behavioural patterns of our fathers; can we change or break these patterns or is repeating them inescapable, and how many generations is needed for change to occur? Are the values we have inherited from our fathers still valid in the modern world? One of the leading themes of this film is the sensitivity of a man and a boy, and its preservation and suppression.

FATHER TO SON is the director’s personal voyage of discovery in the history of his own family and the fundamental questions involved in fatherhood. Side by side with the interviews, shedding light on the past and the illustrated psychotherapy material, there is cinéma vérité material depicting the present. In spite of its serious topic, the documentary also includes some black humour.

“Miserable families often are grist for good art, as works as varied as Tolstoy’s Anna Karenina and Thomas Vinterberg’s The Celebration have demonstrated. You can add this fascinating, evocatively photographed, smartly constructed documentary/drama to the roster.” James Adams, Globe and Mail, Toronto

“As a documentary of generations, FATHER TO SON is an outstanding work which is deeply touching. It’s both an artistic triumph and a therapeutic experience.”
Reijo Noukka, AAMULEHTI, Tampere

“FATHER TO SON is a touching and ambitious film.”
Tarmo Poussu, ILTA-SANOMAT, Helsinki

**** “FATHER TO SON is a hypnotically interesting and exceptionally impressive documentary, which at the end delivers what it promises at the beginning.”
Olli Kangassalo, ILTALEHTI, Helsinki