Aktivisti

Aktivisti on henkilökuva 20-vuotiaasta Otsosta, anarkistista ja pasifistista, joka kieltäytyy suorittamasta sekä asepalvelusta, että siviilipalvelusta ja menee sen vuoksi vankilaan. Dokumentissa seurataan Otson oikeusprosessia sekä hänen kansalais-toiminnan täyteistä arkeaan puolen vuoden ajan. Keskeisellä sijalla ovat Otson ja hänen vanhempiensa väliset keskustelut – oman lapsen vankilaan menoa on vaikea hyväksyä.

Aktivisti piirtää muotokuvan nuoresta ihmisestä, jolle idealismi on osa arkipäivää ja määrittää tavan elää ja toimia. Elokuva ei ota suoraan kantaa siihen arvoristiriitaan joka vallitsee päähenkilön ja yhteiskunnassa vallitsevien normien välillä, mutta se tarjoaa hiukan tavanomaisesta poikkeavan näkökulman tarkastella omia arvoja ja asenteitamme.

Minua itseäni kiinnosti tarkastella, millaisia ovat tänä päivänä ihmiset, joilla on periaatteita ja jotka ovat valmiita toimimaan niiden puolesta – miten he sopeutuvat maailmaan, jossa idealismin kieltäminen on yksi keskeisistä arvoista. Samaan aikaan on syntymässä uusi maailmanlaajuinen kansalaisaktivismin aalto, joka vastustaa niin asevarustelua, Maailman kauppajärjestön päätösvaltaa kuin luonnon riistoa. Keskeinen kysymys kuuluukin: onko länsimaisessa demokratiassa sijaa heidän kaltaisilleen ihmisille…
Visa Koiso-Kanttila

Anarkistina en halua millään tavoin tukea ihmisiä väkivalloin riistävää ja orjuuttavaa valtiokoneistoa, vaan teen kaikkeni vapaan, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan rakentamiseksi ilman luokkia, valtioita tai rajoja; perustuen vapaisiin yhteenliittymiin ja keskinäiseen apuun.
Otso Kivekäs

The Activist

The Activist is a portrait of a 20-year-old Otso, an anarchist and a pacifist, who refuses to perform his military service as well as his non-military service, and is sent to prison on that account. The documentary depicts Otso’s lawsuit and his everyday life filled with civil activity for a period of six months. The focus is on the discussions between Otso and his parents: the imprisonment of one’s own child is not easy to come to terms with.

The Activist paints a picture of a young person whose life and actions are determined by his idealism, an everyday fact of life. The film does not take a stand on the conflict of values between its main character and the prevalent norms of society but it does provide an unusual angle for us to look at our own values and attitudes.

Personally, I was interested in looking at the kind of people who have principles and who are willing to stand up for them in today’s world – how they accommodate themselves to a world, one of the basic values of which is denying idealism. And at the same time, a new wave of civil activism is arising world-wide, objecting to rearmament and the domination of the World Trade Organization as well as the exploitation of nature. Indeed, the question is: is there room for people like them in the western democracy…
Visa Koiso-Kanttila

The Activist was made as a part of a documentary series entitled Eureka Eutopia, which was produced by the British Mosaic Films in cooperation with companies such as Arte, BBC and Yleisradio TV2 (Finland). The main themes of the series were the European Union and its future, being European, young people and values. The documentaries of the series were made using “a man with a camera” method and light digital video technique. The Activist is the director’s Finnish version of the documentary.